menu

FAUNA MAURICIA

Vyhynulý pták Dodo


Pokud chceme mluvit o ostrovní fauně, musíme v první řadě začít dvěma legendárními ptáky. Prvním z nich je již vyhynulý pták dodo. Tento pomalý, nemotorný pták velikosti krocana s krátkými blanitými nohami a silnými zahnutým zobákem byl vyhuben v 17. století za vlády Holanďanů. Dalším unikátem jsou druh velkých neokřídlených holubů. I vymizení tohoto druhu způsobil člověk. Díky tomu, že se nejprve několik málo lidí a poté velké organizace začali zajímat o ochranu ptáků i ostatních živočichů, bylo zachráněno před úplným vyhynutím i mnoho dalších živočichů. Ti přežili v odlehlých oblastech ostrova.

Mauricius dodo


Ptáci

Z 50ti endemických druhů se bohužel podařilo dochovat pouze 9 druhů. Obdivovat můžete zdejší poštolky, které se podařilo také zachránit na poslední chvíli. Zdejší divoké andulky patří také k ohroženým druhům. Dalším velmi vzácným druhem je mauritijský růžový holub, největší ze všech holubů a hrdliček. Velkou skupinu tvoří různé druhy zpěvných ptáků. Vidět zde můžete ledňáčky, různé druhy holubic a papoušků a samozřejmě také nám známé vrabce a řadu mořských a vodních ptáků.

Mauricius ptaci


 

Plazi

Na ostrově žije okolo 15ti druhů plazů, z nichž 2 druhy žijí pouze na ostrově Ile Ronde.

Mauricius plazi


Savci

Savci jsou zde zastoupeni především jeleny, které sem přivezli Holanďané z Jávy, opicemi, které dovezli Portugalci nebo netopýry. Velmi častí jsou psi a divoká prasata. Kromě nich na ostrově nežijí žádná divoká zvířata. Co se týče hmyzu, žije ho zde okolo 2 000 druhů. Mauritijskou faunu si můžete prohlédnout v Muzeu v Port Louis.

Mauicius - jeleni 


Podmořský život


Velmi rozmanitý je zdejší mořský život. Potopit se můžete ke krásným korálovým útesům, se stovkami ryb, mušlí a škeblí. Ve zdejších vodách můžete spatřit mimo jiné velryby, delfíny a mořské želvy.

Mauricius - želvaFOTOGALERIE