menu

OBYVATELSTVO MAURICIA

Etnické, kulturní a náboženské složení obyvatel ostrova Mauricius je velmi rozmanité. Na ostrově žije necelých 1,3 milionu obyvatel a z toho dvě třetiny obyvatel jsou indického původu, zbytek jsou pak převážně míšenci, 4% tvoří francouzsky mluvící obyvatelé evropského původu a asi 2% jsou čínského původu.

Obyvatelé Mauricia jsou pestrou směsici lidí afrického, čínského, indického, muslimského a evropského původu, kteří společně vytvářejí barevnou, multikulturní společnost. Společně pracují, baví se, společně slaví náboženské obřady po celý rok. Spolu tvoří harmonickou společnost, která přitahuje a přivítá každého návštěvníka ostrova.

Oficiální jazyk

Oficiálním úředním jazykem je sice angličtina, ale nejpoužívanějším jazykem je Morisien, kreolský jazyk, který má za základ francouzštinu. Pro 80% obyvatel je mateřským jazykem, zbytek obyvatel ho používá jako druhý, dorozumívací jazyk. Je zajímavé, že místní obyvatelstvo mezi sebou anglicky vůbec nemluví. Dokonce se odhaduje, že anglicky umí pouze 3% obyvatel. Na ostrově se mluví i různými indickými dialekty a čínsky, v médiích dominuje spisovná francouzština.


Měna

Oficiální měnou je mauricijská rupie (MUR), jedna mauricijská rupie odpovídá přibližně 60 českým haléřům.


Náboženství

Více než polovina obyvatelstva vyznává hinduismus, asi třetina křesťanství a 16% vyznává islám. Mauricius je díky vlivu různých kultur velmi poutavou směsí, která v sobě snoubí jihoasijské, africké, evropské, čínské i arabské prvky.

V každé vesnici bývá i několik svatostánků. Najdete vedle sebe kostel katolický i protestantský, mešitu a buddhistický či hinduistický chrám. Katolických kostelů je zde poměrně hodně v porovnání s nízkým počtem křesťanů.


Svátky a zvyky

Svátky a zvyky místních obyvatel jsou velmi různorodé a pestré. Například příchod nového roku slaví nejprve křesťané, pak muslimové (v průběhu ledna) a nakonec čínské obyvatelstvo (začátek února).

Obyvatelé jsou velmi přátelští a tolerantní a rádi se baví. Každé etnikum slaví řadu vlastních svátků a festivalů, a tak zde můžete na podobnou událost narazit prakticky každý měsíc.

 

Sochy různých svatých jsou všude a všechny svátky jsou rovnocenné. Jedinečným zážitkem je některý z mnoha pořádaných náboženských festivalů – lednový Čínský jarní festival, březnový hinduistický festival Holi (Festival světel) či zářijový festival Pere Laval, oslavující apoštola Otce Lavala, který provází průvod ke kostelu Sante Croix v Port Louis, jehož se účastní tisíce lidí bez rozdílu vyznání. Putují, aby se zde pomodlili a oslavili významného Mauricijského apoštola, který byl za své dobré skutky v r. 1979 prohlášen za svatého.

Velmi významným festivalem je březnová hinduistická slavnost Maha Shevaratree, oslavující boha Šhivu. V pradávných dobách letěl bůh Šiva nad světem a na ramenou nesl posvátnou řeku Gangu. Nad malým ostrůvkem v Indickém oceánu byl tak uchvácen jeho krásou, že se neopatrně naklonil, aby lépe viděl, a šplíchl Gangu na ostrov. Tak praví legenda. Ten ostrov se jmenuje Mauricius a jezero, které místní hinduisté uctívají jako pramen Gangy se nazývá Grand Bassin.